Freelance Podotherapeut, hoe werkt het?

 

Als freelance podotherapeut run ik geheel zelfstandig jouw praktijk tijdens jouw afwezigheid. Daarmee neem ik gedurende korte of langere periode de zorg voor de patiënten over in jouw eigen praktijk. Sinds 1995 werk ik als podotherapeut en vanaf 2007 als freelance podotherapeut. Ik beschik dan ook over een ruime ervaring in patiëntenzorg en overige praktijkwerkzaamheden. Vanuit mijn expertise zijn een paar aanwijzingen van jou voldoende om de praktijk zonder zorgen aan mij toe te vertrouwen. Als freelancer kun je mij inzetten voor een door jou gewenste periode. Ik ben flexibel inzetbaar. 

 

Freelance werken biedt mij vrijheid en variatie in werkomgeving. Ik wordt geprikkeld door de andere werkwijzen en inzichten waardoor ik met extra plezier mijn beroep als podotherapeut beoefen. Buiten de reguliere podotherapeutische zorg ben ik gespecialiseerd in de diabetische voetzorg. In de afgelopen jaren ben ik tevens werkzaam in het Maxima Medisch Centrum op de afdeling interne geneeskunde als behandelaar voor complexe voetzorg en behandeling van voetwonden.

Als waarnemer ben ik al jaren op verschillende adressen werkzaam waarbij de waargenomen praktijken erg divers zijn op allerlei gebied. Geen enkele praktijk is hetzelfde ingericht, geen enkele podotherapeut werkt exact hetzelfde. Vanzelfsprekend hebben ze allen gemeenschappelijk dat de patiënt centraal staat. Door mijn flexibiliteit en ervaring kan ik gemakkelijk schakelen en kom ik in verschillende werkomgevingen goed tot mijn recht waardoor de patiënt optimaal geholpen wordt.

 
Mijn visie in het kort: 'een tevreden patiënt is een tevreden opdrachtgever'.

ERVARING
 
REFERENTIES
 

Podotherapie Hilversum

Door het onverwachte vertrek van een collega in de zomer 2013, zaten we ineens zonder fulltime podotherapeut. Daar het ook zomervakantie was, werd de wachtlijst te lang en hebben we Jessica gevraagd om bij ons te komen werken.


Van augustus t/m december heeft Jessica één dag in de week alleen maar nieuwe patiënten behandeld, zodat de wachttijd voor onze patiënten aanvaardbaar was. Jessica is een leuke collega en een goede collega. Zij kon direct aan de slag en ook de patiënten van haar waren tevreden.


Gelukkig hebben wij weer een fulltime podotherapeut aan kunnen nemen per 1-1-2014, maar mocht het onverhoopt weer nodig zijn, nemen wij Jessica graag weer aan.

—  Riekje van der Poel en Erica de Haan
Podotherapie Hilversum
Joh. Geradtsweg 17A
1222 PK  Hilversum
035-6217072

SKILLS
 
 
CONTACT
Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
Kwaliteitsregister Paramedici

© 2020 Jessica Kiewied, Freelance Podotherapeut